KONFERENCIJE I BANKETI

Klasična elegancija i prefinjena atmosfera hotela predstavljaju idealan prostor za sastanke, konferencije i druga okupljanja.

Velika konferencijska sala ima 120 mjesta, i posjeduje audio – vizuelnu opremu koja zadovoljava sve tehničke uslove kao i opremu za simultani bežični prevod. Njeno korišćenje može biti višenamjnsko u zavisnosti od potrebe i može služiti kao kongresna, koktel sala i slično.

Mala sala za sastanke nešto manjeg kapaciteta,50 mjesta, i opremljena je TV prijemnikom sa LCD monitorom i DVD sistemom.

 

kongresna2   konf 11    konf 3